Puu, mis kannab head vilja
1. klassi vastuvõtt õppeaastaks 2020/21

1. klassi vastuvõtt õppeaastaks 2020/21

Lapse kandideerimiseks Kaarli Kooli esitab lapsevanem kooli järjekorraankeedi paberkandjal allkirjastatult või elektrooniliselt digiallkirjastatult: info@kaarlikool.ee. 

Esimesse klassi kandideerimiseks saab last registreerida sünnist alates kuni vastuvõtuaasta 31. jaanuarini.

Infotund kõigile huvitatud lapsevanematele toimub 30. jaanuaril kell 17:30.

Kooli kandideerivate laste tutvumisvestlused, mille eesmärk on tutvumine lapsega ja tema kooliküpsuse hindamine,
toimub 5. veebruaril alates 15:00. Täpsemad ajad antakse teada e-posti kaudu.

Tutvumisvestlused lapsevanematega, mille käigus tutvustatakse lapse perekonnale Kaarli Kooli õppe- ja kasvatuslikke põhimõtteid ning selgitatakse perekonna ja kooli vastastikuseid ootusi, toimuvad 14.-15. veebruaril. Täpsemad ajad antakse teada e-posti kaudu.

Õppekoha vastuvõtmist Kaarli Koolis kinnitab lapsevanem kooli ja lapsevanema vahelise lepingu sõlmimisega ning
esimese sissemakse tasumisega hiljemalt 1. maiks.

Loe täpsemalt ja täida järjekorraankeet SIIT.

Scroll to Top