Puu, mis kannab head vilja

Personali nõupidamised

Lasteaia pedagoogilise nõukogu koosolekud 2023/2024. õppeaastal:

03.10.2023, 28.11.2023, 06.02.2023, 09.04.2023 – kõik koosolekud algusega kell 17:30.
Koidu maja infotund toimub iganädalaselt kolmapäeviti laste magamise ajal.
Kaarli maja infotund toimub iganädalaselt esmaspäeviti laste magamise ajal.

Kooli pedagoogilise nõukogu koosolekud 2023/2024. õppeaastal:

23.10.2023 10:00, 11.12.2023 15:30, 26.02.2024 10:00, 15.04.2024 15:30, 03.06.2024 15:30.
Lasteaia ja kooli ühiskoosolekud toimuvad Kaarli Kooli talveseminaris 04.-05.01.2024.

Aineõpetajate koosolekud õppeaasta 2023/2024. I poolaastal: 11.09.2023, 02.10.2023, 06.11.2023, 27.11.2023. Kõik koosolekud algusega kell 15:30. II poolaasta aineõpetajate koosolekute toimumise ajad lepitakse kokku kogu kollektiivi ühises seminar-laagris 04.-05.01.2024.

Kooliosa koosolekud õppeaasta 2022/2023. I poolaastal: 18.09.2023, 09.10.2023, 13.11.2023, 04.12.2023. Kõik koosolekud algusega kell 15:30. II poolaasta kooliosa koosolekute toimumise ajad lepitakse kokku kogu kollektiivi ühises seminar-laagris 04.-05.01.2024.

Gümnaasiumi õpetajad kohtuvad kord perioodis neljapäeviti.

Kooli õppenõukogu koosolekud 2023/2024. õppeaastal:

03.10.2023, 28.11.2023. Kõik koosolekud algusega kell 17:30.
II poolaastal toimuvad korralised õppenõukogu koosolekud veebruaris, juunis ja augustis ja nende täpne toimumise aeg lepitakse kokku kogu kollektiivi ühises seminar-laagris 04.-05.01.2024.

Ostukorv
Scroll to Top