Puu, mis kannab head vilja

Personali nõupidamised

Lasteaia pedagoogilise nõukogu koosolekud õppeaasta 2022/2023. õppeaastal:

27.09.2022, 18.10.2022, 29.11.2022, 24.01.2023, 21.02.2023, 28.03.2023, 18.04.2023, 16.05.2023 – kõik kooseolekud algusega 17:15

Kooli pedagoogilise nõukogu koosolekud õppeaasta 2022/2023:

29.09.2022 10:00, 17.10.2022 15:30, 28.11.2022 15:30, 20.02.2023 15:30, 17.04.2023 15:30, 05.06.2023 15:30. Lasteaia ja kooli ühiskoosolekud toimuvad Kaarli Kooli talveseminaris 04.-05.01.2023. 

Aineõpetajate koosolekud õppeaasta 2022/2023. I poolaastal: 19.09.2022 15:30, 03.10.2022 15:30, 14.11.2022 15:30. II poolaasta aineõpetajate koosolekute toimumise ajad lepitakse kokku kogu kollektiivi ühises seminar-laagris 04.-05.01.2023.

Kooliosa koosolekud õppeaasta 2022/2023. I poolaastal: 26.09.2022 15:30, 31.10.2022 15:30,  05.12.2022 15:30. II poolaasta kooliosa koosolekute toimumise ajad lepitakse kokku kogu kollektiivi ühises seminar-laagris 04.-05.01.2023.

Kooli õppenõukogu koosolekud õppeaasta 2022/2023:

17.10.2022, 06.01.2023
II poolaastal toimuvad korralised õppenõukogu koosolekud veebruaris, juunis ja augustis ja nende täpne toimumise aeg lepitakse kokku kogu kollektiivi ühises seminar-laagris 04.-05.01.2023.

Shopping Cart
Scroll to Top