Puu, mis kannab head vilja
Huviringid koolile

Huviringid koolile

KIRIKUKOOL

Kirikukooli (pühapäevakooli) traditsioon on meie koguduses taaselustatud juba 1989. aastast. Seega oleme järjepidevalt tegutsenud juba üle kahekümne aasta. Iga perekond peab tähtsaks teatud moraalseid väärtusi. Kahjuks ei ole kristlikke väärtushinnanguid ning ristiusu põhitõdesid enamikes Eesti lasteasutustes võimalik tundma õppida. Seda olulist lünka püüame oma kirikukoolis täita. Piiblilugusid, lapse suhet Jumalaga ja teiste inimestega, kiriku ajalugu, moraali ja eetika küsimusi ning paljusid teisi teemasid käsitletakse vastavalt lapse vanusele läbi rühmatöö, vestluse ja mängu. Loomulikult kuulub asja juurde käeline tegevus ja muusika. Ühiselt tähistame kirikuaasta pühasid. Eelkõige on Kirikukool mõeldud luterliku kirikusse kuuluvate perekondade lastele, kuid tulla võivad ka kõik need, kes nende teemade vastu lihtsalt huvi tunnevad ning neid tähtsaks peavad. Tegevus toimub tsükliõppena. Sama temaatika on teatud perioodi ajal käsitlemisel kõigis vanuserühmades eale sobiva metoodikaga.

Tunnid toimuvad nädalavahetustel – pühapäeviti kell 12.00 koguduse maja ruumides. Kirikukooli ootame lapsi vanuses 3-15 aastat. Rühmas on keskmiselt 10 last. Õpetajateks on vajaliku väljaõppe saanud koguduse liikmetest vabatahtlikud töötegijad.

Kirikukool on osalejatele tasuta, soovi korral saab teha vabatahtliku annetuse.

 

SOOLOLAUL

Laulutunnid on mõeldud muusikaliste eeldustega ja hääle arendamisest huvitatud 7 – 14 aastastele lastele. Õppetöö eesmärgiks on laiendada muusikalist silmaringi, treenida häälejuhtimise oskust ja vastupidavust ning arendada muusikalist eneseväljendust. Õpperepertuaariks on lastelaulud, edasijõudnutele muusikali- ja poplaulud ning klassikaline muusika.

Õpetaja Liivi Põldmäe. Tunnid 1 korda nädalas 45 minutit.

Täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja lapsevanemaga.

Hind: 1 individuaaltund 27 eurot.

 

LEGO-ROBOOTIKA

Robootikatundides tegeleme põhiliselt Lego WeDo 2.0 ja Lego EV3 robotitega: ehitame, programmeerime, õpime tundma mootorite ja andurite kasutamist erinevate praktiliste ülesannete täitmise käigus. Robotite programmeerimisel kasutame tahvelarvuteid või sülearvuteid.

Lego-robootikasse on oodatud poisid ja tüdrukud alates I klassist. 

Lego-robootika toimub Kaarli Kooli ruumides (Toompuiestee 4) algajatele I ja II klass kolmapäeviti kell 13:55-14:55 ja alates III klassist edasijõudnutele teisipäeviti kell 15:15-16:15.                                          

Juhendaja Priit Saareleht

Hind: 45 € periood (7 tundi);

Esimene tund edasijõudnutele 13.09 kell 15:15 ja alustajatele 14.09 kell 13:55.

 

KUNSTI- JA KÄSITÖÖRING

Kunsti- ja käsitööringis uurime, katsetame ning meisterdame põnevaid asju. 

See on koht, kus saab loovuse lendu lasta ja rõõmu tunda ehitamisest, maalimisest, tikkimisest, õmblemisest, joonistamisest, trükkimisest, voolimisest  ja  teiste seltskonnast. 

 

Kunstiringi on oodatud tüdrukud ja poisid alates I klassist.

Kunsti- ja käsitööring toimub teisipäeviti Kaarli Kooli käsitööklassis (Toompuiestee 4) kell 15.15-16.00

Juhendaja Kadri Kõiv

Hind: 45 € periood koos materjalidega (7 tundi);

Esimene tund 13.09 kell 15:15.

 

PALLIMÄNGU TREENING

Pallimängud on emotsionaalsed ja põnevad mängud, mis parandavad reaktsiooni, vastupidavust, jõudu, täpsust ja osavust (jalg-, võrk-, korv-, pesa-, rahvastepall jm) Pallimänguringis saad mängida vahvaid mänge ja teha toredaid harjutusi ning loomulikult mängida palli. Õpid, kuidas palliga joosta, palli peatada ja kaaslasele sööta, kuidas palli väravasse lüüa või korvi visata. Samuti teeme selgeks lihtsamad pallimängureeglid ning õpime, kuidas kõiki oskusi kasutada nii, et saaksime palli mängida.

 

Pallimängu treeningule on oodatud tüdrukud ja posid I ja II kooliastmest.

Pallimängu treening toimub teisipäeviti Kaarli Kooli võimlas (Toompuiestee 4) kell 14:30-16:00                                  

Juhendaja Rainer Raudsepp.                     

Hind: 54€ periood (14 tundi);

Esimene tund 13.09 kell 14:30.

 

KUNGFU/WUSHU

Hiina päritolu WUSHU võitluskunsti tuntakse läänemaailmas veel kung-fu nime all. WUSHU-d ja KUNGFU-d loetakse sünonüümideks. Wu – tähendab sõda ja shu – kunsti, kung – energiat ja fu – aega, mida võib ka tõlgendada kui oma oskuste viimist täiuslikkuseni. Wushu on tõhus praktiline võitlussüsteem, milles on paljud võinud veenduda mitmete kaasaegsete filmide najal. Wushu on kõige mitmekülgsem idamaiste võitluskunstide kogum, kust võib iga soovija leida midagi enda jaoks: noortele Sanda/Qinda vabavõitlus ja talud (vormide tegemine), vanematele inimestele Taiji ja Qigun jpm. See on võitluse lõpetamise kunst (võitlus lõpetatakse enne, kui see algab) ilma igasuguse vägivallata. Olulisel kohal on liigutuste koordinatsioon, võrdselt keha mõlema poole arendamine ja üldfüüsiline vorm.

 

KungFu/WuShu trenni on oodatud tüdrukud ja poisid I, II ja III kooliastmest. Tunnid toimuvad individuaaltundidena videotreeninguna. Täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja lapsevanemaga.

Juhendaja treener Margit Aarna.                                                                                  

Hind: 27€ individuaaltund

 

 

MULTIMEEDIA JA TEHNOLOOGIARING

 

Multimeedia ja tehnoloogia ringis keskendume animatsioonide ning videote loomisele. Uurime  kujundus-, pildi-  ning videotöötlusprogrammide kasutamisvõimalusi. Kujundame meeme ja plakateid. Lisaks valmistame esemeid kasutades CNC laserlõikurit ja 3D printerit. Ruumi on loovale ja uurivale tegutsemisele. 

Multimeedia ja tehnoloogiaringi on oodatud tüdrukud ja poisid alates I klassist. Igas perioodis toimub 7 ringitundi kestusega 60 minutit.

Multimeedia ja tehnoloogiaring toimub neljapäeviti Kaarli Kooli ruumides (Toompuiestee 4) kell 15:15-17:00. Kogunetakse üle nädala, kokku kohtutakse kolm korda perioodis.

Juhendaja Kadri Kõiv

Hind: 54€ periood koos materjalidega (7 tundi);

Esimene tund 03.11 kell 15:15

 

 

PUUTÖÖRING

Selles ringis õpimegi loovalt välja mõtlema uusi asju, aga ka päris probleeme lahendama. Kasutame vanu traditsioonilisi meisterdamise ja rahvapärase puutöö võtteid ning ka jõukohaseid kaasaegseid tööriistu ja tehnoloogiaid. Puu ja puit on meile austustväärivad kaaslased kogu elu jooksul. Seome neid teiste loodussõbralike materjalidega ja püüame luua asju fantaasialeiutistest kaasaegsete otstarbe ja vormikeelega lahendusteni välja. Mõnikord jäljendame vanu esemeid, enamasti püüame aga välja mõelda uusi lõbusaid või tõsiseid masinaid, tarbeesemeid, mänguasju, kaunistusi võib-olla ka ehitame maja ja paneme ka uue puu kasvama. Kasvatame ka käte osavust, ennekõike aga loovat ja säästlikku mõtlemist. Hindame puude, metsa ja kogu eluslooduse ilu aga ka funktsionaalse vormi esteetikat ja õpime, mis teeb konstruktsiooni tugevaks. Muidugi õpime ka, kuidas puust saab puit, milliseid tööriistu läheb vaja ja kuidas neid ohutult kasutada. 

 

Puutööringi on oodatud tüdrukud ja poisid I, II ja III kooliastmest.

Puutööring toimub teisipäeviti Kaarli Kooli puutööklassis (Toompuiestee 4) kell 15:15 -16:15                                                                         

Juhendaja Tõnu Talve             

Hind: 45€ periood koos materjalidega (7 tundi);

Esimene tund 13.09 kell 15:15.

 

KOKANDUSRING

Kokandusring annab lastele põhiteadmisi toiduga ümber käimisest ja tervislikust toitumisest. Valmistame toite tavapärastest kodus leiduvatest toiduainetest ning kõik lapsed saavad oskuse endale ise kiire lõunasöök või oode valmistada. Õpime mõõtma ja kaaluma ning retsepte ja tööjuhiseid lugema, lauda katma, söögilauas kombekalt käituma ning enda järelt koristama. Lisaks tutvume erinevate rahvusköökidega ja võimalusel uurime kuidas väljaõppinud meisterkokad oma tööd teevad. Tunde planeerides lähtume rahvuskalendrist ning aastaaegadest. Kooliaasta lõpus toimuval kevadlaadal avame oma kohviku või müügileti.  

Kokandusringi on oodatud tüdrukud ja poisid 2.-9. klassini.

Kokandustunnid toimuvad eraldi vanemale ja nooremale vanuserühmale. Kogunetakse üle nädala neljapäeval Kaarli Kooli õppeköögis (Toompuiestee 4). Kokku saadakse 3 korda perioodis (a’ 3x45minutit).

Kokandusringi juhendab Mari-Liis Kerk

Hind: 45€ periood koos materjalidega;

Esimene tund 22.09 kell 15.15.

 

MÕTTEMÄNGUDERING

Mõttemängude ringis tegeleme gomoku (ehk 5 ritta), mõttemeistri, kamisado, koridori, 4 ritta, othello, stratego, “Lines of Actioni” jmt loogilist mõtlemist arendava mänguga. Male ja kabega süvendatult ei tegele, kuid algõpetust saada ja harjutada on samuti võimalik. Väljundina saab ca kord kuus võistelda gomoku algajate turniiridel, samuti vint.ee-s toimuval mõttespordi olümpiaadil (male, kabe, gomoku, sudoku, ristsõnad) – https://www.vint.ee/et-ee/mso ja käia mõttemängude laagrites.

 

Mõttemänguderingi on oodatud tüdrukud ja poisid 1.-6. klassini.

Mõttemängudering toimub esmaspäeviti kell 15:30-16:15 Kaarli Kooli ruumides (Toompuiestee 4).

Mõttemänguderingi juhendab Ants Soosõrv.

Hind: 41€ periood;

Esimene tund 12.09 kell 15:30.

 

DRAAMARING

Teater on mäng. Puhas mäng. Läbi mängu me õpime ja areneme. Draamaringis õpime, kuidas märgata teisi ja kuidas teha ennast märgatavaks, kuidas mängida üksi ja koos teistega, kuidas teha häält ja kuidas vaikida, kuidas jutustada lugusid ja kuidas kuulata teiste vahvaid jutte. Läbi rõõmu ja mängu saavad meist paremad inimesed!

Draamaringi on oodatud nii poisid kui ka tüdrukud II ja III kooliastmest.

Draamaring toimub esmaspäeviti Kaarli koolis (Toompuiestee 4) algusega kell 15:15.                                                                           

Juhendaja Desiré Mägi          

Hind: 41€ periood (7 tundi);

Esimene tund 12.09 kell 15:15.

 


KOORID

Meile on oluline loovuse ja ühistegevuse toetamine ning seetõttu tegutsevad koolis mudilas-, lastekoor ja lastekoori vanem aste, mis esinevad kooli tähtpäevadel ning osalevad väljaspool kooli toimuvatel kontserditel ja pidudel.

 

Koorijuhid: Liivi Põldmäe ja Karina Kivikas

 

Samuti on muusikastuudios võimalik õppida kitarri, klaverit, viiulit, väikekannelt, karmoškat, plokkflööti, ukulelet, löökpille, akordionit, soololaulu ja solfedžot alates 6 eluaastast.

Kui tunnete huvi, küsige täpsustavat infot! Vaata täpsemalt https://www.kaarlikool.ee/huvitegevus/

Ringidesse registreerumine kuni 03. septembrini, vabade kohtade olemasolul ka hiljem. Registreerumine aadressil: https://kaarlikool.ee/huviringi-registreerumine/

Täpsustavate küsimuste korral palun pöörduge Mari-Ann Oviiri poole aadressil:  mari-ann.oviir@kaarlikool.ee

Shopping Cart
Scroll to Top