Puu, mis kannab head vilja

Meile oluline

MEIE VÄÄRTUSTAME

Üksmeel
Meie jaoks on see…
rõõm üheskoos teelolemisest ühise eesmärgi nimel. Sisemisest teadmisest ja vajadusest tekkinud tahe teeb meid tublimaks ja tugevamaks. Tähtis on usaldada ja olla ise usaldusväärne ning tunnetada vastutust teiste ja iseenda ees. Kõike, mida teeme, teeme südamega.

Kristlik maailmavaade
Meie jaoks on see…
toetumine armastusele Jumala, kaasinimeste ja iseenda vastu; lootus helgemast maailmast. Lähtume sellest, et iga elu on püha ja puutumatu. Oma tegemistes toetume kirikuaasta rütmile, väärtustades kiriku pärandit ja traditsioone ning koostööd kogudusega. Püüdleme vaimse kasvamise – sisemise hingehariduse täiustumise suunas.

Areng
Meie jaoks on see …
koos kasvamine ja töötamine parema ja usaldusväärsema tuleviku suunas. Üksteist täiendades ja ühiseid eesmärke jälgides õpime ületama raskusi ning oleme avatud uutele ja edasiviivatele väljakutsetele.

Juured
Meie jaoks on see…
perekond ja kodu oma väärtuste ja kogemustega, esivanemate pärand rahvakultuuri ja traditsioonide kaudu. Austame vanemate elutarkust ja püüame seda edasi anda tulevastele põlvkondadele.

Inimene (harmoonia, isiksus)
Meie jaoks on see…
hoitud olemine, elu pühadus, iga isiksuse väärtustamine. Peame oluliseks vabaduse – vastutuse suhet: vabadus olla mina ise tähendab anda ka teistele vabadus olla need, kes on nemad. Teadvustame, et üheskoos teel olemiseks on vaja ka ühiseid reegleid.
Inimene on osa Loodust, suhtudes hoidvalt ja hoolivalt ümbritsevasse ja iseendasse. Olles ise loojad ammutame kõike inimsüdame ja hinge lõputust sügavusest.

Ostukorv
Scroll to Top