Puu, mis kannab head vilja

Lasteaed

MEIE JUURED

Sirguva inimese veendumus elu väärtusest ja eksistentsi tähendusest sünnib sellest kogemusest, et tema enda olemasolu on väärtuslik. Sellise kogemuse tekitamine on kasvatuse tähtsaim ülesanne.

Laps on ainulaadne isiksus, kes valmistub koos meiega oma eluks. Tema ainulaadsust võib toetada vaid armastuse, austuse ja usalduse õhkkonnas. Seepärast lähtub meie kasvatus teist kuuldavõtvast ja arvestavast  põhimõttest nagu õunapuu, kes annab endast kõik, et kasvatada täisväärtuslikke vilju.

Need väärtused on meie lasteaia alustalad. Kasvatus lähtub alati mingitest väärtustest, mis kujundavad kasvatuse eesmärgi. Tahame olla sellise väärtuskeskkonna kandjad, mis kujundavad noore inimese elutervet suhet teda ümbritsevasse ja iseendasse. Tahame lisaks teadmistele ja oskustele luua pinnase lapse väärtushinnangute kujunemiseks. Eelkõige toimub see läbi täiskasvanu eeskuju, suunamise ja toetuse, läbi jäljendamise ning läbi saadud isiklike kogemuste.

Ühiskond, milles elame, on kiiresti muutuv, ärev ja tihti ebakindlust tekitav. Materiaalsete väärtuste kriisis oleme jõudnud ristteele, kus järjest enam mõjutab inimeste valikuid soov leida stabiilsust ja harmooniat ning jõuda oma juurte ja identiteedi teadvustamiseni.

Meie toetume ajast-aega püsinud kristlikele põhiväärtustele, mis kannavad armastust enda, ligimese ja loodu vastu; mis kannavad kõigi jaoks lootust parema maailma ja usaldusväärse tuleviku suhtes.

Ühiskonda peaks hakkama planeerima ja ehitama laste vaatevinklist. Siis tõusevad meie väärtushinnangutes esikohale kasvatus ja sirguvate inimeste ning ka nende perede heaolu. Küsimus on elu alustalast, mida ei saa alistada millelegi muule.

Ostukorv
Scroll to Top