Puu, mis kannab head vilja

Muusikastuudio

MUUSIKASTUUDIO PILLIÕPE 2023/2024

 

Klaver

Klaveri algõpetus ning mänguoskuste edasiarendamine. Õpitakse improviseerima erinevates stiilides. Õpilased saavad mängida ka ansamblites nii omavahel kui õpetajaga. Lisaks tundidele toimuvad mitmed esinemised.

Õpetaja Lisa Vilippus

Õpetaja Julia Anstal

Tunnid 1-2 korda nädalas 45 minutit

Täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja lapsevanemaga

Hind: 1 individuaaltund 27 eurot

Plokkflööt

Flöödiringis omandatakse plokkflöödimängu oskus olenevalt õpilase muusikalistest eeldustest ja varasemast muusikalisest ettevalmistusest. Iga osavõtja teadmisi ja oskusi arvestatakse individuaalselt instrumendi mängu oskuse ja üldise muusikaoskuse arendamisel. Lisaks arvestatakse osavõtja soove ja võimeid muude muusikaliste oskuste arendamiseks harrastusmuusiku tasemel. Õpitakse ka ansamblimängu.

Õpetaja Julia Anstal

Tunnid 1-2 korda nädalas 45 minutit

Täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja lapsevanemaga

Hind: 1 grupitund (alates 3 lapsest) 15 eurot. 1 paaristund 20 eurot.

Individuaaltund 27 eurot.

Flööt

Flöödiringis omandatakse flöödimängu oskus olenevalt õpilase muusikalistest eeldustest ja varasemast muusikalisest ettevalmistusest. Iga osavõtja teadmisi ja oskusi arvestatakse individuaalselt instrumendi mängu oskuse ja üldise muusikaoskuse arendamisel. Lisaks arvestatakse osavõtja soove ja võimeid muude muusikaliste oskuste arendamiseks harrastusmuusiku tasemel. Õpitakse ka ansamblimängu.

Õpetaja Julia Anstal

Tunnid 1-2 korda nädalas 45 minutit

Täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja lapsevanemaga

Hind: 1 individuaaltund 27 eurot

Kitarr

Kitarriõpet on võimalik saada algtasemest kuni profitasemeni välja. Esimesed paar aastat toimub üldine kitarri- ja muusikaõpe ning kitarritehnikate arendamine. Õpitakse kitarrimängu aluseid – häälestamine, akordid ja sõrmitsemine ning hiljem õpitakse mängima erinevaid muusikapalu nii sooloesituses, kui ka ansamblis.

Õpetaja Hendrik Soon

Tunnid 1 kord nädalas rühmatunnina (2-3 last korraga) või individuaaltunnina

Täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja lapsevanemaga

Hind: 1 grupitund (alates 3 lapsest) 15 eurot. 1 paaristund 20 eurot.

Individuaaltund 27 eurot.

Viiul, Suzuki meetodi alusel

Ootame õppima lapsi alates 5. eluaastast. Viiulitunnid toimuvad kaks korda nädalas – üks individuaaltund ja üks grupitund. Suzuki meetodi järgi õppides on väga oluline koostöö lapsevanemaga. Vanem osaleb koos lapsega tundides, õpib ka ise algtasemel pilli mängima ja aitab last kodusel harjutamisel. Esialgu õpime pillimängu kuulmise ja matkimise teel, peagi lisandub ka noodiõpetus. Eesmärk on õppimisest, ühisest tegevusest ja musitseerimisest rõõmu tunda. Kõik õpetaja Riina Lõhmuse suzuki meetodil õppivad õpilased kuuluvad ansamblisse “Viiulised”. Suvel toimuvad Viiuliste motivatsioonipäevad, kus veedame koos aega Eestimaa erinevates paikades, harjutame pilli ning anname kontserdi. Oleme esinenud näiteks Hiiu Folgil, Kurgja talumuuseumis ja Võru pärimustantsu festivalil. Lisaks osalevad õpilased Eesti Suzuki Ühingu kontsertidel ja laagris.

Lähemalt saab Suzuki meetodist lugeda www.suzukimuusika.ee

Õpetaja Riina Lõhmus.

Küsimuste korral palun kirjutada: riina.lohmus@huvialakool.edu.ee

Tunnid kaks korda nädalas – üks individuaaltund ja üks grupitund.

Tundide toimumise aeg esmaspäeval, kolmapäeval või reedel kella 13 – 18-ni kokkuleppel õpetajaga. Lasteaialastel tunnid hommikuti.

Hind: 1 individuaaltund ja 1 grupitund nädalas, algajatel 125 eurot kuus (8 tundi) ja edasijõudnutel 155 eurot kuus (8 tundi). Lisarühmatund (viiulisolfedžo) 35 eurot.

 

 

Vaskpuhkpillid

Trompet, metsasarv, althorn, tromboon, eufoonium ja tuuba

Vaskpillide uhke kõla on ajast-aega saatnud pidulikke tseremooniaid. Samas võib vaskpill kõlada pehmelt ja kammerlikult. Vaskpillistuudios süvenetakse trompeti, metsasarve, trombooni ja teiste vaskpillide rikkalikku kõlamaailma, et juba mõne aja pärast hakata harrastama ansambli- ja orkestrimängu ning esineda väiksemate soolopaladega.

Vaskpillide õpe toimub esimesel aastal grupitunnina, kaks kuni kolm  õpilast korraga tunnis.

Vaskpuhkpille on oodatud õppima tüdrukud ja poisid põhikooli I, II ja III kooliastmest ning gümnaasiumist.

Õpetaja Hando Põldmäe

Tunnid kord nädalas grupi- või individuaaltunnina.

Täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja lapsevanemaga.

Hind: 1 grupitund (alates 3 lapsest) 15 eurot. 1 paaristund 20 eurot.

 

Karmoška

Karmoška on viimasel ajal saanud populaarseks pilliks nii pärimusmuusika kontsertidel kui ka erinevatel tantsupidudel. Pilli on oma väikese mõõdu tõttu hea kõikjale kaasa võtta ning kuna pill võimaldab mängida nii minooris, kui mažooris, pakus see ka mitmeid mänguvõimalusi. Kui tahaksid osata akordionit, aga see tundub liiga keeruline, on karmožka sinu pill. Akordioniga on sarnane see, et ühe nupu all olenemata lõõtsa mängusuunast on 1 heli (lõõtspillil näitkes on lõõtsa kokku lükates ühe nupu all 1 heli, aga lõõtsa lahku tõmmates juba sama nupu all hoopis teine noot). Karmoška võib olla lõbus peohing või hoopis nukker igatseja, mis viib sind kuhugi kaugusse (meenutagem “Sinist vagunit” ja Genat ning Potsatajat). See on pisike pill, aga suure hingega ning vajadusel ka valju häälega. Kursuse jooksul omandab õpilane erinevaid mängutehnikaid ning suudab mängida eriilmelisi lugusid eri tempodes nii tantsuks kui kuulamiseks. Tunnis osalemine eeldab A-karmoška olemasolu.

Õpetaja Astrid Nõlvak

Grupitunnid üks kord nädalas kaks akadeemilist tundi järjest (2×45 min).

Grupitunnis 6 last. Täpne aeg lepitakse kokku õpetaja ja lapsevanematega.

Hind: 2 grupitundi nädalas, 95 eurot kuus (8 tundi)

Väikekannel

Väikekannel on hea pill, et juhatada laps muusika juurde ja pakkuda talle mängulist eduelamust. Pealtnäha pisikene pill peidab endas hulganisti mänguvõimalusi. Seda saab kasutada laulude saatmisel, sellega saab mängida õrnasid lugusid kuulamiseks ja sellega saab mängida ka tantsumuusikat. Pillil on ka väärikas ajalugu ja tema vanuseks loetakse umbes paarituhandet aastat. Tunnis tutvume kahe põhilise mängutehnikaga- noppimistehnika ja katmistehnika, teeme selgeks põhiakordid ning õpime mängima erinevaid lugusid. Lisaks saavad lapsed natukene rohkem teada kanneldest üldse ning kuulame tunnis CD pealt ka teisi mängijaid ning erinevaid kandletüüpe. Eestis on pärimusmuusika aasta-aastalt aina enam populaarne ning väikekannelt mängida osates on võimalik suviti liituda ka mitmete toredate laagritega, kus oma oskusi täiendada saab ning lisaks uusi toredais sõpru võib leida. Minu kui õpetaja jaoks on kandlemäng ja kandleõpetus võimalus laste silmad särama panna ning anda lastele juurde julgust, rõõmu ja eneseusku. Ootan kõiki huvilisi kanneldama!:)

Õpetaja Astrid Nõlvak

Grupitunnid üks kord nädalas kaks akadeemilist tundi järjest (2×45 min).

Grupitunnis 8 last. Täpne aeg lepitakse kokku õpetaja ja lapsevanematega.

Hind: 2 grupitundi nädalas, 75 eurot kuus (8 tundi)

Ukulele

Tegutseme selle nimel, et arendada õpilase pillitunnetust ja koordinatsiooni ukulelel. Esmalt õpime ära lihtsamad akordid, harjutame näpud liikuvaks ja laulame pilli saatel. Kavad on pärimuslikud laulud Eestist ja mujalt maailmast. Õpime iseseisvalt loojale ainuomast heliloomingut looma.

Õpetaja Inga Pogonina

Tunnid kord nädalas grupi- või individuaaltunnina.

Täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja lapsevanemaga.

Hind: 1 grupitund (alates 3 lapsest) 15 eurot. 1 paaristund 20 eurot.

Individuaaltund 27 eurot.

 

Löökriistad

Pakume võimalust õppida meie huvikoolis löökpille. Löökriistadel mängitakse orkestrites, ansamblites ja rock bändides. Löökpille saavad õppida kõik soovijad alates 7ndast eluaastast. Löökriistade mängimine arendab koordinatsiooni ning loogilist mõtlemist.

Õpetaja Jordan Laikre

Tunnid 1 kord nädalas rühmatunnina või individuaaltunnina

Täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja lapsevanemaga

Hind: 1 grupitund (alates 3 lapsest) 15 eurot. 1 paaristund 20 eurot. 

Individuaaltund 27 eurot

Soololaul

Laulutunnid on mõeldud muusikaliste eeldustega ja hääle arendamisest huvitatud 4 – 14 aastastele lastele. Õppetöö eesmärgiks on laiendada muusikalist silmaringi, treenida häälejuhtimise oskust ja vastupidavust ning arendada muusikalist eneseväljendust. Õpperepertuaariks on lastelaulud, edasijõudnutele muusikali-  ja poplaulud ning klassikaline muusika.

Õpetaja Liivi Põldmäe

Tunnid 1 korda nädalas 45 minutit

Täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja lapsevanemaga

Hind: 1 individuaaltund 27 eurot

 

 

Heliloomingu algkursus

Kursusel tutvume erinevate instrumentide ja nende tehniliste ning kõlaliste eripäradega. Teeme omaloomingulisi katsetusi erinevates stiilides ja žanrites. Tutvume noodistamise võimalustega elektroonilise noodistusprogrammi Sibelius abil ning teeme esimese tutvuse elektronmuusikaga.

Heliloomingu algkursusele on oodatud õpilased alates 7. klassist. Eelnevalt on vajalik mõne pillimängu või koorilaulu kogemus.

Heliloomingu algkursust juhendab Hando Põldmäe.

Täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja lapsevanemaga.

Hind: 1 individuaaltund 27 eurot.

 

 

Solfedžo

Solfedžo toetab otseselt  lapse pilliõpinguid. Tunnis tutvub laps süvendatult noodiõpetusega ja muusikateooriaga. Õpime nooti lugema ja noodijoonestikule kirjutama. Samuti arendame muusikalist kuulmist, intoneerimise puhtust ning laulmisoskust. Läbi musitseerimise kasvab lapse muusikaline silmaring, arenevad muusikalised võimed, julgus olla loov, kasvab  huvi ja rõõm musitseerimise ning muusika vastu.

Õpetaja Liivi Põldmäe

Tund 1 kord nädalas

Kohustuslik kõigile pilliõpilastele alates 2. õppeaastast, soovi korral ka 1. õppeaastast. Alates teisest pilliõppe aastast lisandud solfedžo tasu automaatselt pillitunni/soololaulu arvele.

Hind 32 eurot perioodis (7 tundi)

 

 

Koorilaul

Meile on oluline loovuse ja ühistegevuse toetamine ning seetõttu tegutsevad koolis mudilas-, lastekoor, lastekoori vanem aste ning noortekoor, mis esinevad kooli tähtpäevadel ning osalevad väljaspool kooli toimuvatel kontserditel ja pidudel.

Koorijuhid: Liivi Põldmäe, Hando Põldmäe ja Karina Kivikas

Kooris osalemine on lapsele tasuta.

 

Ostukorv
Scroll to Top