Puu, mis kannab head vilja
Muusikastuudio

Muusikastuudio

MUUSIKASTUUDIO PILLIÕPE

 

Klaver

Klaveri algõpetus ning mänguoskuste edasiarendamine. Õpitakse improviseerima erinevates stiilides. Õpilased saavad mängida ka ansamblites nii omavahel kui õpetajaga. Lisaks tundidele toimuvad mitmed esinemised.

 

Õpetaja Lisa Vilippus

Õpetaja Julia Anstal

Tunnid 1-2 korda nädalas 45 minutit

Täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja lapsevanemaga

Hind: 1 individuaaltund 27 eurot

 

 

Plokkflööt

Plokkflöödiringis omandatakse plokkflöödimängu oskus olenevalt õpilase muusikalistest eeldustest ja varasemast muusikalisest ettevalmistusest. Iga osavõtja teadmisi ja oskusi arvestatakse individuaalselt instrumendi mängu oskuse ja üldise muusikaoskuse arendamisel. Lisaks arvestatakse osavõtja soove ja võimeid muude muusikaliste oskuste arendamiseks harrastusmuusiku tasemel. Õpitakse ka ansamblimängu.

 

Õpetaja Julia Anstal

Tunnid 1-2 korda nädalas 45 minutit

Täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja lapsevanemaga

Hind: 1 paaristund 20 eurot. 1 grupitund (alates 3 lapsest) 15 eurot.

1 individuaaltund 27 eurot

 

 

Flööt

Flöödiringis omandatakse flöödimängu oskus olenevalt õpilase muusikalistest eeldustest ja varasemast muusikalisest ettevalmistusest. Iga osavõtja teadmisi ja oskusi arvestatakse individuaalselt instrumendi mängu oskuse ja üldise muusikaoskuse arendamisel. Lisaks arvestatakse osavõtja soove ja võimeid muude muusikaliste oskuste arendamiseks harrastusmuusiku tasemel. Õpitakse ka ansamblimängu.

 

Õpetaja Julia Anstal

Tunnid 1-2 korda nädalas 45 minutit

Täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja lapsevanemaga

1 individuaaltund 27 eurot

 

 

Kitarr

Kitarriõpet on võimalik saada algtasemest kuni profitasemeni välja. Esimesed paar aastat toimub üldine kitarri- ja muusikaõpe ning kitarritehnikate arendamine. Õpitakse kitarrimängu aluseid – häälestamine, akordid ja sõrmitsemine ning hiljem õpitakse mängima erinevaid muusikapalu nii sooloesituses, kui ka ansamblis. 

 

Õpetaja Hendrik Soon

Tunnid 1 kord nädalas rühmatunnina (2-3 last korraga) või individuaaltunnina

Täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja lapsevanemaga

Hind: 1 paaristund 20 eurot. 1 grupitund (alates 3 lapsest) 15 eurot.

Individuaaltund 27 eurot.

 

 

Viiul, Suzuki meetodi alusel

Viiulitunnid toimuvad kaks korda nädalas – üks individuaaltund ja üks grupitund. Suzuki meetodi järgi õppides on väga oluline koostöö lapsevanemaga. Vanem osaleb koos lapsega tundides, õpib ka ise algtasemel pilli mängima ja aitab last kodusel harjutamisel. Esialgu õpime pillimängu kuulmise ja matkimise teel, peagi lisandub ka noodiõpetus. Eesmärk on õppimisest, ühisest tegevusest ja musitseerimisest rõõmu tunda, õpilased osalevad Eesti Suzuki Ühingu kontsertidel ja laagris. Lähemalt saab Suzuki meetodist lugeda www.suzukimuusika.ee

Õpetaja Riina Lõhmus.

Tunnid kaks korda nädalas – üks individuaaltund ja üks grupitund.

Tunni pikkus algajatel 30 minutit ja edasijõudnutel 45 minutit.

Tundide toimumise aeg esmaspäeval, kolmapäeval või reedel kella 13 – 17-ni kokkuleppel õpetajaga.

Hind: 1 individuaaltund ja 1 grupitund nädalas, algajatel 98 eurot kuus (8 tundi) ja edasijõudnutel 125 eurot kuus (8 tundi). Lisarühmatund 28 eurot.

 

 

Akordion

Kui soovid täita kogu saali ilusa meloodia ja võimsa kõlaga, ootan sind õppima akordionit. Akordion kõlab nagu viiul, kuid näeb välja nagu klaver. Selle õppimine ei käi kiirelt ja lihtsalt – akordion on nagu sõber, kes vajab erilist lähenemist, kuid jääb sulle elu lõpuni truuks. Pilliõppe juures on oluline osa kodus harjutamisel. Ootan sind proovima!

 

Õpetaja Anastassia Varlõgina

Tunnid kord nädalas individuaaltunnina.

Tundide pikkus (algajatele ja pisematele sobib 0,5h, suurtele ja edasijõudnumatele kuni 1,5h) ja täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja lapsevanemaga.

Hind: 1 individuaaltund 27 eurot.

 

 

Karmoška

Karmoška on viimasel ajal saanud populaarseks pilliks nii pärimusmuusika kontsertidel kui ka erinevatel tantsupidudel. Pilli on oma väikese mõõdu tõttu hea kõikjale kaasa võtta ning kuna pill võimaldab mängida nii minooris, kui mažooris, pakus see ka mitmeid mänguvõimalusi. Kui tahaksid osata akordionit, aga see tundub liiga keeruline, on karmožka sinu pill. Akordioniga on sarnane see, et ühe nupu all olenemata lõõtsa mängusuunast on 1 heli (lõõtspillil näitkes on lõõtsa kokku lükates ühe nupu all 1 heli, aga lõõtsa lahku tõmmates juba sama nupu all hoopis teine noot). Karmoška võib olla lõbus peohing või hoopis nukker igatseja, mis viib sind kuhugi kaugusse (meenutagem “Sinist vagunit” ja Genat ning Potsatajat). See on pisike pill, aga suure hingega ning vajadusel ka valju häälega. Kursuse jooksul omandab õpilane erinevaid mängutehnikaid ning suudab mängida eriilmelisi lugusid eri tempodes nii tantsuks kui kuulamiseks. Tunnis osalemine eeldab A-karmoška olemasolu.

 

Õpetaja Astrid Nõlvak

Grupitunnid üks kord nädalas kaks akadeemilist tundi järjest (2×45 min).

Grupitunnis 6 last. Täpne aeg lepitakse kokku õpetaja ja lapsevanematega.

Hind: 2 grupitundi nädalas, 95 eurot kuus (8 tundi)

 

 

Väikekannel

Väikekannel on hea pill, et juhatada laps muusika juurde ja pakkuda talle mängulist eduelamust. Pealtnäha pisikene pill peidab endas hulganisti mänguvõimalusi. Seda saab kasutada laulude saatmisel, sellega saab mängida õrnasid lugusid kuulamiseks ja sellega saab mängida ka tantsumuusikat. Pillil on ka väärikas ajalugu ja tema vanuseks loetakse umbes paarituhandet aastat. Tunnis tutvume kahe põhilise mängutehnikaga- noppimistehnika ja katmistehnika, teeme selgeks põhiakordid ning õpime mängima erinevaid lugusid. Lisaks saavad lapsed natukene rohkem teada kanneldest üldse ning kuulame tunnis CD pealt ka teisi mängijaid ning erinevaid kandletüüpe. Eestis on pärimusmuusika aasta-aastalt aina enam populaarne ning väikekannelt mängida osates on võimalik suviti liituda ka mitmete toredate laagritega, kus oma oskusi täiendada saab ning lisaks uusi toredais sõpru võib leida. Minu kui õpetaja jaoks on kandlemäng ja kandleõpetus võimalus laste silmad särama panna ning anda lastele juurde julgust, rõõmu ja eneseusku. Ootan kõiki huvilisi kanneldama!:) 

 

Õpetaja Astrid Nõlvak

Grupitunnid üks kord nädalas kaks akadeemilist tundi järjest (2×45 min).

Grupitunnis 8 last. Täpne aeg lepitakse kokku õpetaja ja lapsevanematega.

Hind: 2 grupitundi nädalas, 75 eurot kuus (8 tundi)

 

 

Ukulele

Tegutseme selle nimel, et arendada õpilase pillitunnetust ja koordinatsiooni ukulelel. Esmalt õpime ära lihtsamad akordid, harjutame näpud liikuvaks ja laulame pilli saatel. Kavad on pärimuslikud laulud Eestist ja mujalt maailmast. Õpime iseseisvalt loojale ainuomast heliloomingut looma.

 

Õpetaja Margit Kimmel

Tunnid kord nädalas grupi- või individuaaltunnina.

Täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja lapsevanemaga.

Hind: 1 grupitund (alates 3 lapsest) 15 eurot. 1 Individuaaltund 27 eurot.

1 paaristund 20 eurot.

 

Löökriistad

Pakume võmalust õppida meie huvikoolis löökpille. Löökriistadel mängitakse orkestrites, ansamblites ja rock bändides. Löökpille saavad õppida kõik soovijad alates 7ndast eluaastast. Löökriistade mängimine arendab koordinatsiooni ning loogilist mõtlemist.

 

Õpetaja Eno Kollom

Tunnid 1 kord nädalas rühmatunnina või individuaaltunnina

Täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja lapsevanemaga

Hind: 1 paaristund 20 eurot. 1 grupitund (alates 3 lapsest) 15 eurot.

1 individuaaltund 27 eurot

 

 

Soololaul

Laulutunnid on mõeldud muusikaliste eeldustega ja hääle arendamisest huvitatud 4 – 14 aastastele lastele. Õppetöö eesmärgiks on laiendada muusikalist silmaringi, treenida häälejuhtimise oskust ja vastupidavust ning arendada muusikalist eneseväljendust. Õpperepertuaariks on lastelaulud, edasijõudnutele muusikali-  ja poplaulud ning klassikaline muusika.

 

Õpetaja Liivi Põldmäe

Tunnid 1 korda nädalas 45 minutit

Täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja lapsevanemaga

Hind: 1 individuaaltund 27 eurot

 

 

Solfedžo

Solfedžo toetab otseselt  lapse pilliõpinguid. Tunnis tutvub laps süvendatult noodiõpetusega ja muusikateooriaga. Õpime nooti lugema ja noodijoonestikule kirjutama. Samuti arendame muusikalist kuulmist, intoneerimise puhtust ning laulmisoskust. Läbi musitseerimise kasvab lapse muusikaline silmaring, arenevad muusikalised võimed, julgus olla loov, kasvab  huvi ja rõõm musitseerimise ning muusika vastu.

 

Õpetaja Liivi Põldmäe

Tund 1 kord nädalas

Kohustuslik kõigile pilliõpilastele alates 2. õppeaastast, soovi korral ka 1. õppeaastast.

Hind 28 eurot perioodis (7 tundi)

 

 

Ansamblimäng

Pakume järgmisel aastal pilliõppe õpilastele võimalust õppida ansamblimängu. Ansamblimäng on koosmängu vorm, mis sobib erinevate võimete ja mängutasemega õpilasele. Koosmusitseerimine annab kollektiivse töö kogemuse, õpetab arvestama partneriga. Ansamblimängu saab praktiseerida iga saadet vajava instrumendiga, samuti erinevate koosseisudega ansamblites. Ansamblimäng soodustab loovuse arengut ja muusikalise väljenduse julgust. Oluline on kuulmise järgi mängimine, transponeerimine, improviseerimine.

 

Õpetaja Julia Anstal

Tunnid 1 kord kahe nädala jooksul rühmatunnina

Täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja lapsevanemaga

Hind: 1 grupitund 15 eurot.

Shopping Cart
Scroll to Top