Puu, mis kannab head vilja

Õppekava

Kaarli Kooli õppekava on dokument, mille alusel on toimub õppetöö meie koolis.
Õppekava on aluseks kogu kooli õppe- ja kasvatussüsteemi planeerimisel ja läbiviimisel.

Kaarli Kooli õppekava koostamisel toetuti ja arendamisel lähtutakse:

·      põhikooli  ja gümnaasiumi riiklikust õppekavast,

·      teistest riiklikest ja kohalikest õigusaktidest,

·      Kaarli Kooli arengukavast,

·      Kaarli Kooli lasteaia pikaajalisest kogemusest,

·      Kaarli Kooli lasteaia õppekavast,

·      kooli ressurssidest.

Õppekava on kooli ja lapsevanema vahel sõlmitava lepingu lisa ja sellega on soovitav tutvuda kõigil lapsevanematel.

Kooli Kooli õppekava
Kaarli Kooli ainekavad

Ostukorv
Scroll to Top