Puu, mis kannab head vilja

Huviringid lasteaiale

KIRIKUKOOL

Kirikukooli (pühapäevakooli) traditsioon on meie koguduses taaselustatud juba 1989. aastast. Seega oleme järjepidevalt tegutsenud juba üle kahekümne aasta. Iga perekond peab tähtsaks teatud moraalseid väärtusi. Kahjuks ei ole kristlikke väärtushinnanguid ning ristiusu põhitõdesid enamikes Eesti lasteasutustes võimalik tundma õppida. Seda olulist lünka püüame oma kirikukoolis täita. Piiblilugusid, lapse suhet Jumalaga ja teiste inimestega, kiriku ajalugu, moraali ja eetika küsimusi ning paljusid teisi teemasid käsitletakse vastavalt lapse vanusele läbi rühmatöö, vestluse ja mängu. Loomulikult kuulub asja juurde käeline tegevus ja muusika. Ühiselt tähistame kirikuaasta pühasid. Eelkõige on Kirikukool mõeldud luterliku kirikusse kuuluvate perekondade lastele, kuid tulla võivad ka kõik need, kes nende teemade vastu lihtsalt huvi tunnevad ning neid tähtsaks peavad. Tegevus toimub tsükliõppena. Sama temaatika on teatud perioodi ajal käsitlemisel kõigis vanuserühmades eale sobiva metoodikaga.

Tunnid toimuvad nädalavahetustel – pühapäeviti kell 12.00 koguduse maja ruumides. Kirikukooli ootame lapsi vanuses 3-15 aastat. Rühmas on keskmiselt 10 last.  Õpetajateks on vajaliku väljaõppe saanud koguduse liikmetest vabatahtlikud töötegijad.

Kirikukool on osalejatele tasuta, soovi korral saab teha vabatahtliku annetuse.

 

 

MUDILASTE MUUSIKARING

Mudilaste muusikaring ootab 2 kuni 3 aastaseid lapsi laulma, liikuma ja pilli mängima! Koos laulame toredaid lastelaule ning mängime liikumis- ja laulumänge. Teeme tutvust kehapilliga ning erinevate rütmipillidega. Pöörame tähelepanu muusika kuulamisele ning loovliikumisele, mille kaudu avastame muusikamaalima, et seda läbi väikeste esinemiste ka teistega jagada. Läbi muusikaliste tegevuste areneb mälu, esinemisjulgus, suhtlemisoskus ning muusikaline eneseväljendusoskus.

Tunnid toimuvad:

2-4 aastased: neljapäeviti Koidu maja saalis (Koidu 12) kell 16.00 – 16.30

Mudilaste muusikaringi juhendab Karina Kivikas.

Hind: 45 € periood (7 tundi).

Esimene tund 2-3 aastastele 05.10 kell 16.00

 

 

MUDILASKOOR

Mudilaskoor annab võimaluse 4-7 aastastele poistele ja tüdrukutele koos laulda, mängida, liikuda, pilli mängida ning muusikat kuulata. Läbi erinevate mänguliste tegevuste arendame nii rütmitunnet kui ka viisitaju.

Lisaks laulmistele Kaarli koguduses (advendikontsert, EV aastapäev, emadepäeva jumalateenistus), oleme osalenud ka praostkonna suurematel muusikaüritustel (vaimulik laulupäev ning lastekooride kontsert).

Tunnid toimuvad teisipäeviti koguduse maja saalis (Toompuiestee 4) kell 16.00 – 16.45

Mudilaskoori juhendab Karina Kivikas.

Hind: 45 € periood (7 tundi).

Esimene tund 12.09 kell 16.00

 

 

SOOLOLAUL

Laulutunnid on mõeldud muusikaliste eeldustega ja hääle arendamisest huvitatud 4 – 14 aastastele lastele. Õppetöö eesmärgiks on laiendada muusikalist silmaringi, treenida häälejuhtimise oskust ja vastupidavust ning arendada muusikalist eneseväljendust. Õpperepertuaariks on lastelaulud, edasijõudnutele muusikali-  ja poplaulud ning klassikaline muusika.

Õpetaja Liivi Põldmäe.

Tunnid 1 korda nädalas 45 minutit.

Täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja lapsevanemaga.

Hind: 1 individuaaltund 27 eurot.

 

 

LIIKUMISRINGID

Väikese inimese arengus on väga oluline õppida tunnetama oma keha ja luua positiivne harjumus aktiivseks elustiiliks. Üldfüüsiline võimlemine sobib nii poistele kui tüdrukutele. Harjutused arendavad painduvust, koordinatsiooni ja rütmitunnet, parandavad rühti õpetavad lõdvestuma. Tunnis kasutatavad  erinevad põnevad abivahendid muudavad selle mitmekesiseks ja lõbusaks mänguks. Suurematega harjutatakse ka erinevaid pallimänge ja tehakse tutvust kergejõustiku elementidega.

Ootame 2-7-aastaseid poisse ja tüdrukuid!

Tunnid toimuvad:

4-7 aastased: esmaspäeviti kooli võimlas (Toompuiestee 4) kell 16.00 – 16.45

2-3 aastased: teisipäeviti Koidu maja saalis (Koidu 12) kell 16.00 -16.30

Liikumisringi juhendab Mari-Ann Oviir.

Hind: 45 € periood (7 tundi).

Esimene tund 4-7 aastastele 14.09 kell 15.45

Esimene tund 2-3 aastastele 03.10 kell 16.00

 

 

MUDILASTE LOOVUSRING

Loovus annab lapsele võimaluse ennast paremini väljendada, loominguliselt mõelda ja kujutlusvõimet kasutada. Lapse loovusele tähelepanu pöörates suurendame tema avatust uutele ideedele ja kogemustele ning tagame positiivse enesehinnangu kujunemise.

Arendame loovust läbi käelise tegevuse, kasutades erinevaid materjale –  saame teada, mis krabiseb, mis sahiseb, mis on käes pehme või mis tundub väiksele sõrmele kare.   Voolime, kleebime, värvime, meisterdame ning mängime erinevaid loovusmänge. Eesmärgiks ei ole tulemus, vaid ühine tegutsemisrõõm.

Loovusring on mõeldud 3-4 aastastele lastele.

Tunnid toimuvad esmaspäeviti Koidu majas (Koidu 12) kell 16.00 – 16.45 

Juhendaja Kerli Malleus

Hind: 51 € periood (7 tundi).

Esimene tund 02.10 kell 16.00

 

 

KUNSTI- JA KÄSITÖÖRING

Kunsti- ja käsitööringis uurime, katsetame ning meisterdame põnevaid asju.

See on koht, kus saab loovuse lendu lasta ja rõõmu tunda ehitamisest, maalimisest, tikkimisest, õmblemisest, joonistamisest, trükkimisest, voolimisest ja teiste seltskonnast.

Kunsti- ja käsitööringi  on oodatud 4-7 aastaseid poisse ja tüdrukuid.

Tunnid toimuvad kolmpäeviti Kaarli maja lasteaia ruumides kell 16.00 – 16.45

Juhendaja Kerli Malleus. 

Hind: 51 € periood (7 tundi).

Esimene tund 13.09 kell 16.00

ROBOOTIKARING

Robootika huviringi eesmärgiks on äratada lastes huvi robootika vastu, saada uusi teadmisi ja praktilisi kogemusi. Huviringis kasutatakse blubote, ozobote, qobo tigu, edisone, maastikuroboteid, dachi ja doti, lego WeDo komplekte jm lasteaiaealistele mõeldud robootika vahendeid. Tunnis töötavad lapsed üksi ja paaris. Paaris mäng toetab suurepäraselt meeskonnatöö arengut. Robootikaringis puutuvad lapsed kokku esmase programmeerimisega, kus nad näevad põhjus-tagajärg seoste otsest loomist. Robotid lähevad järk-järgult keerulisemaks, et laste jaoks säiliks põnevus ja huvi. Igal robotil on oma kindel programm, kuid lastel on alati võimalus luua lisaks endale huvipakkuvaid programme. Lisaks õpivad lapsed ka erinevaid tehnilisi lahendusi.

Robootikaring on mõeldud 4-7 aastastele lastele.

Tunnid toimuvad neljapäeviti Kaarli majas (Toompuiestee 4) kell 16.00 – 16.45 

Juhendaja Mari-Ann Oviir.

Hind: 51 € periood (7 tundi).

Esimene tund 11. 09 kell 16.00.

JALGPALLIRING

Jalgpall on üks parimatest mängudest laste jaoks, see pakub palju emotsioone ja arendab nii keha kui ka mõistmist. Trennides tegeletakse: kordinatsiooni, tasakaalu, mõistmise, üldkehalise võimete arenguga! Muidugi ka arendame jalgpalli oskust.

Jalgpalliringi on oodatud 4-7 aastased poisid ja tüdrukud.

Tunnid toimuvad reedeti TJK Legion kodustaadionil Wismari tn. 15A kell 16:00-16:45.
Treener võtab lapsed lasteaiast ja toob peale trenni lasteaeda tagasi. 

Jalgpalliringi juhendab Denis Ruus, TJK Legion treener

Hind: 51 € periood (7 tundi). (Esimesed kaks jalgpallitrenni on tasuta!)

Esimene tund 08.09 kell 16.00

Samuti on muusikastuudios võimalik õppida kitarri, klaverit, viiulit, väikekannelt, karmoškat, plokkflööti, flööti, ukulelet, soololaulu ja solfedžot alates 6 eluaastast.

Kui tunnete huvi, küsige täpsustavat infot! Vaata täpsemalt https://www.kaarlikool.ee/huvitegevus/

Ringidesse registreerumine kuni 10. septembrini, vabade kohtade olemasolul ka hiljem. Registreerumine kodulehe kaudu:

https://kaarlikool.ee/huviringi-registreerumine

Täpsustavate küsimuste korral palun pöörduge Mari-Ann Oviiri poole aadressil:  mari-ann.oviir@kaarlikool.ee

Ostukorv
Scroll to Top