Puu, mis kannab head vilja
Meist

Meist

Kaarli Kool (Kaarli Koguduse Lasteaed-Põhikool) on kristlikule maailmavaatele toetuv erakool, mis on avatud kõigile peredele koguduslikust kuuluvusest sõltumata.

Meie missiooniks on aidata ja toetada lapse arengut lähtuvalt tema ealistest iseärasustest ning arvestades tema individuaalsust. Tihedas koostöös kodu, kiriku ja ühiskonnaga loome arendava ja turvalise keskkonna uute teadmiste ja oskuste omandamiseks ning kindla väärtussüsteemi kujunemiseks.

Kaarli Kool on orienteeritud eelkõige perekondadele, kes peavad oluliseks kristlikku maailmavaadet ning lähtuvad oma kasvatuspõhimõtetes kristlikust väärtussüsteemist.

Meie eesmärgiks on olla sellise väärtuskeskkonna kandja, mis kujundab noore inimese elutervet suhet teda ümbritsevasse ja iseendasse. Lisaks teadmistele ja oskustele loob kool pinnase lapse väärtushinnangute kujunemiseks.

Shopping Cart
Scroll to Top