Puu, mis kannab head vilja

Inimesed

Inimesed

Signe Aus

Direktor

Inimesed

Helen Treier

Õppejuht
8. klassi klassijuhataja

Inimesed

Triin Kuusk

Kooli sekretär

Inimesed

Meelis Holsting

Kultuuri- ja infojuht, 8. klassi klassijuhataja

Inimesed

Kaisa Kirikal

Kooli kaplan

Inimesed

Eva-Theresa Virma

1. klassi klassiõpetaja

Inimesed

Tiina Laid

2. klassi klassiõpetaja

Inimesed

Lea Krall

3. klassi klassiõpetaja, klassiõpetajate koordinaator

Inimesed

Gerle Varu

4. klassi klassiõpetaja

Inimesed

Maarja Kruusmets

5. klassi klassiõpetaja, raamatukogu perenaine, koduõppe koordinaator

Inimesed

Kaia Kalliver

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja,
7. klassi klassijuhataja

Inimesed

Katrin Aksiim

Saksa keele õpetaja I kooliastmes, keeleõpetajate koordinaator

Inimesed

Pille Peebu

Saksa keele õpetaja II kooliastmes

Inimesed

Oksana Suursaar

Saksa keele ja vene keele õpetaja
II ja III kooliastmes

Inimesed

Riina Raja

Inglise keele õpetaja I ja II kooliastmes

Inimesed

Ave Veermäe

Inglise keele õpetaja
ii ja III kooliastmes

Marko Zanev

Marko Zanev

Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja,
7. klassi klassijuhataja

Ken Edvard Pikkorainen

Ken Edvard Pikkorainen

Keemia- ja geograafiaõpetaja

Inimesed

Kadri Ashford

Loodusõpetuse ja bioloogiaõpetaja

Inimesed

Priit Saareleht

Matemaatika- ja füüsikaõpetaja,
6. klassi klassijuhataja, aineõpetajate koordinaator

Inimesed

Liivi Põldmäe

Kooli muusikaõpetaja,
koorilauluõpetaja

Inimesed

Kadri Kõiv

Kunsti- ja käsitööõpetaja

Inimesed

Tõnu Talve

Tehnoloogiaõpetaja

Inimesed

Rainer Raudsepp

Kehalise kasvatuse õpetaja
II ja III kooliastmes

Inimesed

Kristine Noodla

Kehalise kasvatuse õpetaja
II ja III kooliastmes

Inimesed

Gerle Männi

Kooliõde

Katri Lehtlaan

Katri Lehtlaan

Eripedagoog,
HEV koordinaator,
6. klassi klassijuhataja

Inimesed

Made Torokoff-Engelbrecht

Logopeed ja psühholoog

Inimesed

Anne Sildna

Pikapäevarühma õpetaja

Margit Ring

Margit Ring

Ubinate rühma õpetaja

Anne-Mai Nau

Anne-Mai Nau

Ubinate rühma õpetaja

Inimesed

Karina Kivikas

Lehekese rühma õpetaja,
Koidu maja muusika- ja koorilauluõpetaja

Reet Karro

Reet Karro

Lehekese rühma õpetaja

Eva Maksimova

Eva Maksimova

Päiksekese rühma õpetaja

Diane Starkopf

Diane Starkopf

Päiksekese rühma õpetaja

Luule Halliste

Luule Halliste

Pilvekese rühma õpetaja

Inimesed

Marika Salumäe

Pilvekese rühma õpetaja

Inimesed

Mari-Ann Oviir

Õunakese rühma õpetaja,
huvitegevuse koordinaator

Birgitta Tasane

Brigita Tasane

Õunakese rühma õpetaja

Merike Holsting

Merike Holsting

Kaarli maja abiõpetaja

Inga Pogonina

Inga Pogonina

Koidu maja abiõpetaja

Inimesed

Kerli Malleus

Koidu maja abiõpetaja

Inimesed

Eda Gebruk

Koidu maja abiõpetjaa

Inimesed

Rebeka Kurg

Inglise keele õpetaja II kooliastmes (lapsepuhkusel)

Scroll to Top