Puu, mis kannab head vilja

Õppetöö

Õppetöö

 • Gümnaasiumis on tähtsal kohal õpilase iseseisvus, isikliku vastutuse võtmine, enesejuhtimine ja motiveeritus. 
 • Õppimine toimub laiapõhjaliste ja lõimitud kohustuslike kursuste ning õpilase individuaalsest huvist ja arengust lähtuvate valikkursuste kaudu.
 • Lisaks õpitulemustele väärtustame õpiprotsessi ennast, iseseisva töö oskust, eesmärgistatust, ajaplaneerimist jms.
 • Õpiprotsessi toetame mentorlussüsteemi, motivatsioonivestluste ja võimalusega koolielus kogeda juhtimis- ja koostööprotsesse.
 • Õppeprotsess koosneb auditoorsest, iseseisvast ja praktilisest õppetööst (laborid, õppekäigud, teemapäevad jms). Oma tegevustes kasutame parimaid võimalikke metoodikaid ja teaduspõhiseid lähenemisi õppimisele ja õpetamisele. Koostööd teeme erinevate haridus-, teadus- ja kultuuriasutustega. 
 • Vaimse tervise toetamiseks on meie koolis võimalik pöörduda eripedagoogi, psühholoogi, sotsiaalpedagoogi ja kaplani poole.
 • Peame oluliseks hingeharidust ja sellega seonduvat juhendamist, et igal õpilasel oleks võimalus mõtestada igapäevaelu olulisi küsimusi koos juhendajaga.

Grupimentorluse kaudu

 • analüüsitakse ja arendatakse õpi- ja ajajuhtimisoskuseid,
 • seatakse eesmärke ja leitakse teid nende saavutamiseks,
 • õpitakse ja harjutatakse meeskonnatöö- ja juhtimisoskuseid.

Individuaalse mentorluse kaudu 

 • juhendatakse õpilase individuaalset arengut,
 • toetatakse vaimse tervise ja tasakaalu hoidmist,
 • arendatakse isikuomadusi,
 • toetatakse õpilase vaimset kasvamist.

Tundide ajad gümnaasiumis (E, T, N, R):

I tund 09.00 10.20

II tund 10.35 11.55

III tund 12.10 13.30

13.30 söögivahetund

IV tund 14.15 15.00

V tund 15.15 16.35

Iseseisva õppimise ja õppekäigu kolmapäevad

Kolmapäevadel ei toimu tunniplaani järgset õppetööd. Kolmapäevad on sisustatud iseseisva õppimisega, et paremini enda õppetööd planeerida ja anda aega süvenemiseks.  Samuti toimuvad õppetööd toetavad ja silmaringi avardavad õppekäigud; õppeprojektid; kohtumised ja vestlusringid; ajurünnakud jne.
Kolmapäevadel saab 11.klassi õpilane tegeleda ka õpilasuurimuse ja/või praktilise tööga.

Perioodid ja vaheajad 2023/2024 õppeaastal:

01.09.2023 – 20.10.2023 I periood
21.10.2023 – 29.10.2023 I vaheaeg

30.10.202320.12.2023 II periood
21.12.2023 – 07.01.2024 II vahaeg

08.01.2024 – 23.02.2024 III periood
24.02.2024 – 03.03.2024 III vaheaeg

04.03.202419.04.2024 IV periood
20.04.2024 – 28.04.2024 IV vaheaeg

29.04.202412.06.2024 V periood
Ostukorv
Scroll to Top