Puu, mis kannab head vilja

Meie eripära

Kristlik keskkond
Kooli ja lasteaia igapäevane elu ja töökorraldus baseerub kristlikul maailmavaatel ja väärtustel.

Eesmärgid:
Armastava, turvalise ja  perekondliku sisekliima loomine.
Kristlike põhiväärtuste teadvustamine ja nendest lähtumine igapäevaelus.
Kristlike põhitõdede ja kultuuri eakohane tutvustamine ja kogemine.

Valdkonnad:
Väärtuskasvatus
             Teadmised
             Keskkond
             Kogemus
             Eetika

Kirikuaasta pühade tutvustamine ja tähistamine
Palvused ja jumalateenistused
Muusika ja kunst
Pühapaigad
Personali väärtusühtsus
Koostöö ja ühised väärtused peredega

 

Õppimine kõikide meeltega

Eesmärgid:
Teoreetiliste teadmiste sidumine igapäevase eluga

Valdkonnad:
Üld- ja kogemusõpe
Õppekäigud
Teemaüritused
Lisaväärtustega tegevused (väärtuskasvatus, loovus, näidendid, mälumängud, leiutamine jms)
Projektiõpe

 

Üheshingamine
Kaarli Kool  on tervik igal tasandil.

Eesmärgid:
Hooliva ja armastava keskkonna loomine ja hoidmine.
Avatud ja tihe suhtlemine erinevate huvigruppide vahel.
Ühtehoidev ja koostoimiv kogukond.

Valdkonnad:
Ühisvastutus (ühine otsustamis- ja planeerimisprotsess)
Kollektiivi ühistegemised
Rühmade ja klasside ühistegemised
Pereüritused
Mitmetasandiline ja avatud suhtlemine kodu ja kooli vahel

Ostukorv
Scroll to Top