Puu, mis kannab head vilja
Vastuvõtt

Vastuvõtt

Kaarli Kool ei ole piirkonnakool. Kooli võetakse vastu õpilased elukohast sõltumata.
Igal sügisel komplekteeritakse üks keskmiselt 20 õpilasega klass.

Laste vastuvõtt Kaarli Kooli toimub vestluste alusel lapse ja lapsevanematega ning järjekorra alusel. Võimalusel eelistatakse Kaarli Koolis käivate laste õdesid ja vendi, EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse liikmete lapsi ning vastuvõtmisel põhikooli osasse Kaarli Kooli lasteaias käinud lapsi. Eelistuse kohaldamiseks peab laps olema kooli järjekorda pandud hiljemalt 1. oktoobriks vastuvõtuaastale eelneval aastal.

Kaarli Kool on orienteeritud perekondadele, kes peavad oluliseks kristlikku maailmavaadet ning lähtuvad oma kasvatuspõhimõtetest kristlikust väärtussüsteemist.

Vastuvõtt 2020/2021. õppeaastaks:

Lapse kandideerimiseks Kaarli Kooli esitab lapsevanem kooli järjekorraankeedi paberkandjal allkirjastatult või elektrooniliselt digiallkirjastatult: info@kaarlikool.ee.

Esimesse klassi kandideerimiseks saab last registreerida sünnist alates vastuvõtuaasta 30. jaanuarini.

Infotund kõigile huvilistele toimub 30. jaanuaril kell 17:30.

Tutvumiskohtumised kõigi järjekorras olevate lastega 5. veebruaril kell 15:00.

Vestlused lapsevanematega 14. ja 15. veebruaril.

Õppekoha vastuvõtmise kinnitab lapsevanem kooli ja lapsevanema vahelise lepingu sõlmimisega ning esimese sissemakse tasumisega hiljemalt 1. maiks.

Kaarli Kooli vastuvotu tingimused ja kord
Kooli jarjekorra ankeet (PDF)
Kooli jarjekorra ankeet (DOC)

Scroll to Top