Puu, mis kannab head vilja
Vastuvõtt

Vastuvõtt

Kaarli Kool ei ole piirkonnakool. Kooli võetakse vastu õpilased elukohast sõltumata.
Igal sügisel komplekteeritakse üks keskmiselt 22 õpilasega klass.

Laste vastuvõtt Kaarli Kooli toimub vestluste alusel lapse ja lapsevanematega ning järjekorra alusel. Võimalusel eelistatakse Kaarli Koolis käivate laste õdesid ja vendi, EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse liikmete lapsi ning vastuvõtmisel põhikooli osasse Kaarli Kooli lasteaias käinud lapsi. Eelistuse kohaldamiseks peab laps olema kooli järjekorda pandud hiljemalt 1. oktoobriks vastuvõtuaastale eelneval aastal.

Kaarli Kool on orienteeritud perekondadele, kes peavad oluliseks kristlikku maailmavaadet ning lähtuvad oma kasvatuspõhimõtetest kristlikust väärtussüsteemist.

Vastuvõtt 2022/2023. õppeaastaks:

Lapse kandideerimiseks Kaarli Kooli esitab lapsevanem kooli järjekorraankeedi paberkandjal allkirjastatult või elektrooniliselt digiallkirjastatult: info@kaarlikool.ee.

Esimesse klassi kandideerimiseks saab last registreerida sünnist alates vastuvõtuaasta 31. jaanuarini.

Kõigi registreerunutega võtame jaanuarikuu teises pooles ühendust, et teavitada vastuvõtu korralduse üksikasjadest seoses covid-19 viiruse levikuga.

Meile on oluline lapse kooliküpsus, toimetulek kollektiivis (sotsiaalsed oskused) ja valmidus/tahe kooliteed alustada. Vastuvõtuprotsessi raames viime läbi koolivalmidusvestlused lastega ja tutvumisvestlused lapsevanematega.

7. ja 9. veebruaril toimuvad tutvumisvestlused järjekorras olevate lastega. Tulenevalt riiklikust olukorrast kutsume lapsed vestlusele konkreetseks kellaajaks ja ilma lapsevanemata, kellel palume vestluse ajal kooli läheduses oodata. Õpetaja võtab lapse kooliuksel vastu ning juhatab ta hiljem turvaliselt sinna tagasi.

7. nädalal (14.-18. veebruaril) toimuvad tutvumisvestlused lapsevanematega (eelnevalt kokkulepitud aegadel Zoomi vahendusel). 

Nii eelkooli- kui ka lasteaialaste kooliküpsustestid viiakse läbi juba varasemalt eelkooli-/lasteaiapäeva sees. 

Õppekoha vastuvõtmise kinnitab lapsevanem kooli ja lapsevanema vahelise lepingu sõlmimisega ning esimese sissemakse tasumisega hiljemalt 1. maiks.

Kaarli-Kooli-vastuvotu-tingimused-ja-kord

Kooli järjekorra ankeet

Shopping Cart
Scroll to Top