Puu, mis kannab head vilja
Vastuvõtt

Vastuvõtt

Kaarli Kool ei ole piirkonnakool. Kooli võetakse vastu õpilased elukohast sõltumata.
Igal sügisel komplekteeritakse üks keskmiselt 20 õpilasega klass.

Laste vastuvõtt Kaarli Kooli toimub vestluste alusel lapse ja lapsevanematega ning järjekorra alusel. Võimalusel eelistatakse Kaarli Koolis käivate laste õdesid ja vendi, EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse liikmete lapsi ning vastuvõtmisel põhikooli osasse Kaarli Kooli lasteaias käinud lapsi. Eelistuse kohaldamiseks peab laps olema kooli järjekorda pandud hiljemalt 1. oktoobriks vastuvõtuaastale eelneval aastal.

Kaarli Kool on orienteeritud perekondadele, kes peavad oluliseks kristlikku maailmavaadet ning lähtuvad oma kasvatuspõhimõtetest kristlikust väärtussüsteemist.

Vastuvõtt 2021/2022. õppeaastaks:

Lapse kandideerimiseks Kaarli Kooli esitab lapsevanem kooli järjekorraankeedi paberkandjal allkirjastatult või elektrooniliselt digiallkirjastatult: info@kaarlikool.ee.

Esimesse klassi kandideerimiseks saab last registreerida sünnist alates vastuvõtuaasta 30. jaanuarini.

Kõigi registreerunutega võtame jaanuarikuu teises pooles ühendust, et anda täpsemalt teada, kuidas toimub vastuvõtu korraldus käesoleval õppeaastal, mil peame lähtuma meile seatud eritingimustest seoses covid-19 viiruse levikuga.

Meile on oluline lapse kooliküpsus, toimetulek kollektiivis (sotsiaalsed oskused) ja valmidus/tahe kooliteed alustada. Vastuvõtuprotsessi raames viime läbi koolivalmidusvestlused lastega ja tutvumisvestlused lapsevanematega. 

Õppekoha vastuvõtmise kinnitab lapsevanem kooli ja lapsevanema vahelise lepingu sõlmimisega ning esimese sissemakse tasumisega hiljemalt 1. maiks.

Kaarli-Kooli-vastuvotu-tingimused-ja-kord

Kooli järjekorra ankeet

Scroll to Top