Puu, mis kannab head vilja
Õppemaks

Õppemaks

Kaarli Kooli lasteaeda rahastatakse kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavatest toetustest; õppemaksust ning juriidiliste ja füüsiliste isikute annetustest.
Õppemaksu suurus kujuneb Kaarli Kooli tegelikest kuludest lähtuvalt, eesmärgiks ei ole kasumi saamine.

Õppemaksu suuruse määrab Kaarli Kooli pidaja.

Õppemaksu suurus ja tasumise kord fikseeritakse lapsevanemaga sõlmitavas lepingus.

Õppemaksu suurus 2021/22 õppeaastal aiarühmas on 426 eurot kuus ja sõimerühmas 441 eurot (3 päeva nädalas 376 eurot), millest arvestatakse maha kohaliku omavalitsuste toetuse summa. 

Õppemaks ei kata toiduraha.

Õppemaksu tasumine toimub Kooli pidaja esitatud arve alusel. Soovi korral on võimalik tasuda ka pikema perioodi eest.

Õppemaksu soodustusi määrab võimalusel Kaarli Kooli pidaja.

Vastavalt Eesti Vabariigi maksuseadustele saab õppemaksult tasutud tulumaksu järgneval aastal maksuametilt tagasi.

 

Toidutasu 2021/2022 õppeastal:

Sõimerühm: 
Tallinna lapsele:

kogu päev (hommikusöök, lõuna, oode) – 1,98€

ilma hommikusöögita 1,02€

Valdade lastele:

kogu päev (hommikusöök, lõuna, oode) – 3,78€

ilma hommikusöögita 2,82€

Aiarühmad:

Tallinna lapsele:

kogu päev (hommikusöök, lõuna, oode) – 1,78€

ilma hommikusöögita 0,82€

Valdade lastele:

kogu päev (hommikusöök, lõuna, oode) – 3,78€

ilma hommikusöögita 2,82€

Shopping Cart
Scroll to Top