Puu, mis kannab head vilja
EDASINE TÖÖKORRALDUS

EDASINE TÖÖKORRALDUS

LASTEAIAS:

Toimub maikuu kaks esimest nädalat tegevus paralleelselt nii kohapeal kui ka jätkuvalt distantsõppes. Esmaspäevast, 4. maist on avatud lasteaia mõlemad majad Toompuiestee ja Koidu tänaval esialgu ühe liitrühmana mõlemas majas.
Õppetegevusi edastatakse endiselt Stuudiumi keskkonna kaudu ka kodusolijatele.
Toitlustamine lasteaia poolt toimub jälle alates teisipäevast, 5. maist.
Järgime kõiki terviseameti poolt kehtestatud reegleid (laste kraadimine, laste üleandmine lasteaia uksel, hügieen) vähemalt kuni eriolukorra lõpuni ja vajadusel ka edaspidi.

Alates esmaspäevast, 18. maist lõppeb distantsõpe. Avatud on kõik rühmad oma majades tavapärase päevakava alusel. Õppetööd lasteaias pikendatakse kuni juuni keskpaigani (18. mai-12. juuni), et ühtlustada ainekavade järgseid õpitegevusi, korrata õpitut ning teha kokkuvõtteid.

Üritustest ja täpsemast rühma igapäevasest töökorraldusest teavitavad õpetajad Stuudiumi kaudu kõiki rühmasid individuaalselt.

KOOLIS:

Distantsõpe kestab õppeaasta lõpuni. Alates 18. maist toimuvad vajaduspõhised individuaalsed konsultatsioonid kohapeal. Konsultatsioonide vajadus selgitatakse eelnevalt välja klassipõhiselt.

Õppeaasta lõpeb 9. juunil. Mis vormis õppeaasta lõpetamine toimuma saab, selgub lähinädalate jooksul ja sellest teavitatakse kogu koolipere Stuudiumi kaudu.

Ostukorv
Scroll to Top