Puu, mis kannab head vilja
Kaarli Kool sai õiguse läbi viia DSD I keeleeksameid

Kaarli Kool sai õiguse läbi viia DSD I keeleeksameid

Kaarli Kool kuulub nüüd nende väheste Eesti koolide hulka, kellele on antud õigus läbi viia DSD I keeleeksameid.

DSD I (Deutsches Sprachdiplom I) ehk esimese astme saksa keelediplom on ülemaailmselt pakutav keeletaseme eksam, mida viiakse läbi ainult tunnustatud DSD-koolides rohkem kui 70 riigis üle maailma. Eestis on DSD-koole vaid 12.

DSD I eksam koosneb neljast osast, milleks on lugemine, kuulamine, kirjalik ja suuline eneseväljendus. DSD I miinimumtaseme on saavutanud õpilane, kes on jõudnud kõikides testitud osades B1 või kõrgemale keeleoskuse tasemele. See on piisav keeletase Saksamaa   ülikoolide ettevalmistuskursustel õppimiseks ning annab eeliseid Saksa ülikoolidesse kandideerimisel. Lisaks sellele on DSD diplom veel üldisem saksa keele oskust tõendav dokument saksakeelsetes maades, mis annab eelise konkureerimisel saksa keele oskust nõudvatele töökohtadele. Diplomeid tunnustatakse rahvusvaheliselt ja need on aegumatu kehtivusega.

Ostukorv
Scroll to Top