Puu, mis kannab head vilja
SAKSA KÕNEKEELE KURSUS ALGAJATELE TÄISKASVANUTELE

SAKSA KÕNEKEELE KURSUS ALGAJATELE TÄISKASVANUTELE

Saksa kõnekeele kursus algajatele täiskasvanutele!

Kursus on mõeldud inimestele, kes soovivad alustada saksa keele õppimisega, et omandada ja praktiseerida saksa keele baassõnavara. See on hea võimalus ka kunagi koolis õpitu meeldetuletamiseks ning aluse saamiseks, et lapsi keeleõpingutes toetada.

Kursuse eesmärgiks on baassõnavara ja keele põhistruktuuridega tutvumine, omandamine ning praktiseerimine. Kursuse käigus arendatakse kõiki osaoskusi, ning põhirõhk on vestluse arendamisel. Kursuse lõppedes omandatakse oskused, mis aitavad lihtsamates igapäevase suhtluse situatsioonides toime tulla.

Kursuse sisu:
Tutvumine, kontaktide loomine
Tegevused (vaba aeg, töö)
Aja planeerimine (numbrid, kellaaeg, nädalapäevad jne.)
Pere ja sõbrad
Kodu
Poes
Toit, kohvikus
Orienteerumine (ruumis, linnas)
Tervis (kehaosad, arsti juures)

Grammatika:
Isikulised ja nimetavad asesõnad
Nimisõna (ainsus/mitmus)
Artikkel (der, die, das)
Tegusõnade pööramine olevikus, lihtminevik „olema“, „omama“, täisminevik
Lihtlause moodustamine, küsimuse moodustamine
Jah/ei lause
Modaaltegusõnad
Eessõnad daativi ja akusatiiviga
Käskiv kõneviis

Õppetöös kasutatakse õpetaja poolt valitud õpikut ning erinevaid lisamaterjale.

Kursus hakkab toimuma kolmapäeviti kell 17:00 kooli ruumides. Juhendajaks on meie II kooliastme saksa keele õpetaja Oksana Suursaar.
Hind sõltub osalejate arvust: 5 inimese puhul 45.- eurot perioodis (7 tundi), 7 inimese puhul 35.- eurot perioodis jne. Rühma suurus maksimaalselt 10 – 12 inimest.
Registreerumine toimub esialgu kuni 30. oktoobrini, vabade kohtade olemasolul ka edaspidi.
Rühma komplekteerudes võiks esimene tund toimuda 1. novembril.

Registreerumine: kaarlike@eelk.ee

Ostukorv
Scroll to Top