Puu, mis kannab head vilja

TÄISKASVANUTE KEELEÕPE

Kaarli Kooli täiskasvanute keeleõppe grupid ootavad huvilisi!

INGLISE KEELE VESTLUSKURSUS: Õpi keelt rääkides! 

Kursus sobib neile, kel on algteadmised olemas ja soovivad neid rakendada ning keelt aktiivselt kasutada.
Eesmärgiks on viia inimene kursuse lõpuks inglise keelt kõneledes mugavustsooni.
Rääkimisjulgust annab inimestele tunni vaba ja stimuleeriv õhkkond ja selliste teemade valik, mis tekitavad igas inimeses mõtteid ja tungivat soovi oma arvamust väljendada. Iga kord on erinev alateema, mis pannakse lõplikult paika vastavalt õppijate soovidele. Teeme koos süüa, jalutame pargis, loeme raamatuid ja mängime läbi erinevaid olukordi, mis võivad ette tulla. Muidugi harjutatakse ka lihtsat igapäevaelus ja tööl vaja minevat keelt. Mängitakse rollimänge, etendatakse dialooge, debateeritakse palju – muudkui räägitakse, räägitakse, räägitakse.
Koju antakse lugemiseks teemakohaseid tekste ja vajalik sõnavara – ikka selleks, et tunnis saaks aina rohkem ja paremini võõrkeeles kõnelemist harjutada.

Tunnid toimuvad kaks korda kuus teisipäeviti kell 17:30-19:00.
Juhendaja: Rebeka Kurg.
Soovitav annetus (4 x perioodis 90 min) 45 eurot (grupp alates 5 inimest).
Registreerumine aadressil: info@kaarlikool.ee

SAKSA KEELE ALGKURSUS

Kursus on mõeldud inimestele, kes soovivad alustada saksa keele õppimisega.
Kursuse eesmärgiks on baassõnavara ja keele põhistruktuuridega tutvumine, omandamine ning praktiseerimine. Kursuse käigus arendatakse kõiki osaoskusi, põhirõhk on vestluse arendamisel. Kursuse jooksul omandatakse oskused, mis aitavad lihtsamates igapäevase suhtluse situatsioonides hästi toime tulla.

Tunnid toimuvad kolmapäeviti kell 17:30-18:15.
Juhendaja: Olga Pilate.
Soovitav annetus (7 x perioodis 45 min) 40 eurot (grupp alates 5 inimest).
Registreerumine aadressil: info@kaarlikool.ee

Ostukorv
Scroll to Top